Social protection sector
  • Socialinės apsaugos sistemos 13-oje šalių kandidačių. Lietuva. Studija. (2002, Europos komisijos projektas) (ekspertinis darbas)
  • Internetinė svetainė "Socialinės apsaugos terminų žodynas", Atviros Lietuvos fondas, 1999-2000
  • Socialinės reformos plėtros vertinimas Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Socialinė parama, sveikatos priežiūra, Phare/Consensus programa, 1999
  • Socialinės apsaugos paaiškinamasis žodynas, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas, Phare/Consensus, 1998-1999.
  • Socialinio draudimo mokesčių administravimas Lietuvoje, Sodra, 1997
  • Socialinio draudimo įmokų administravimo kokybės įvertinimas, Sodra,1996
  • Socialinės apsaugos politikos analizė, Pasaulio banko projektas. 1995 m.
  • Baltoji knyga ir socialinis draudimas, Pasaulio banko projektas. 1995
  • Lietuvos gyventojų pajamų, užimtumo ir socialinių išlaidų prognozė iki 2000 metų, Sodra, 1994