Other sectors
  • Farmacijos pramonės įmonių konkurencingumo didinimas, integruojantis į Europos Sąjungą, (2003, LR Ūkio ministerija) (projekto administravimas, ekspertinis darbas)
  • Parama Lietuvos Vyriausybės antikorupcinei komisijai, Europos Sąjungos Phare lėšomis finansuojamas projektas, 2001
  • Savivaldybių 1998 m. išlaidų analizė, LR Finansų ministerija, 1999
  • Valstybės biudžeto ruošimo, pateikimo, nagrinėjimo ir vertinimo metodikos projektas, LR Finansų ministerija1999