Organizuoti mokymai Vilniaus VSC darbuotojams
2010 / June / 30
Mokymai

2010 metų balandį–birželį Sveikatos ekonomikos centras (SEC) kartu su BĮ UAB Magnus Holdings Vilniaus visuomenės sveikatos centro darbuotojams organizavo mokymų kursus pagal valstybės tarnautojų mokymo programą “Viešojo sektoriaus ekonomika ir vadyba”. Kursai skirti darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Skaitytos paskaitos apie įstaigų valdymą ir sprendimų priėmimą, sveikatinimo veiklos vertinimo kokybinius ir kiekybinius rodiklius, sprendimų priėmimo ekonominį pagrįstumą, planavimą, strategijų kūrimą, prognozavimą.

Su šia tema susiję SEC darbai ir publikacijos

  • Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų poreikio, apimties, išteklių ir prieinamumo tyrimas 10 savivaldybių, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas (2012 - ...)
  • Sveikatos sistemos reformų analizės atlikimas, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas (2011 - 2012 m.)
  • Panevėžio apskrities sveikatos programa 2003–2010 m., Panevėžio apskrities administracija, 2003
  • Panevėžio apskrities sveikatos programa 2003–2010 m. Mokomasis 3 dienų seminaras visuomenės sveikatos darbuotojams ir kitų institucijų, dalyvavusių rengiant apskrities sveikatos programą, specialistams, Panevėžio apskrities administracija, 2003 
  • Visuomenės sveikatos programų rengimo metodika. Atviros Lietuvos fondas, 2001-2002
  • Visuomeninis sveikatos priežiūros finansavimas, Nacionalinė Sveikatos taryba, 2001. NST metinis pranešimas, 2001 m.