Taline vykusiame seminare skaitytas SEC pranešimas
2011 / March / 08
Estija

2011 m. kovo 16 d. Taline vykusiame Praxis kompanijos organizuotame seminare „Private Health Insurance and Medical Savings Accounts - defining the benefit package“, SEC direktorius Romualdas Buivydas perskaitė kartu su dr. Gediminu Černiausku parengtą pranešimą „New Developments in Lithuanian Health Care System“. Pranešime buvo pristatoma sveikatos sistemos finansavimo situacija Lietuvoje bei 2008-2010 m. laikotarpiu Lietuvoje parengtus ir viešai diskutuojamus privataus sveikatos draudimo, paremto kaupiamosiomis sveikatos sąskaitomis, modeliai, bei šalies gyventojų nuostatos, atlikus reprezentatyvią gyventojų apklausą, privataus sveikatos draudimo ir galimo priemokų įvedimo už sveikatos priežiūros paslaugas klausimais.

Su šia tema susiję SEC darbai ir publikacijos

  • Projekto “Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizės atlikimas” ataskaita
  • Lietuvos respublikos vyriausybė nutarimo „Dėl papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo koncepcijos patvirtinimo“ projektas
  • SEC APŽVALGA Nr.1. Dėl papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo, 2010 m. lapkritis
  • Straipsnis. Mūsų nuomonės: Papildomasis savanoriškasis sveikatos draudimas. Gydytojų žinios, 2010 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 15-16 (501) (1, 2)
  • Papildomas sveikatos draudimas. Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 2000. ISBN 9986-806-08-9.
  • Pagalba rengiant papildomojo (savanoriško) sveikatos draudimo rekomendacijas Lietuvoje 1998, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas, Phare Framework Health.