„Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams, 2011“
2011 / December / 15

Leidinys „Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams, 2011“. Pagrindinis šios studijos tikslas – išanalizuoti ilgalaikės ir stabilios Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros užtikrinimo galimybes.

Buivydas, Romualdas; Černiauskas, Gediminas. Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams. Sveikatos ekonomikos centras, bendradarbiaujant su Nacionaline sveikatos taryba. Vilnius, 2011 m. Leidinį parėmė Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA)

Pagrindinis šios studijos tikslas – išanalizuoti ilgalaikės ir stabilios Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros užtikrinimo galimybes.

Leidinyje pateikta Lietuvos gyventojų sveikatos, ekonominių, socialinių rodiklių analizė lyginant su kitomis ES šalimis, Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos situacijos analizė Europos Sąjungos kontekste: nagrinėti Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos ištekliai, finansavimo šaltiniai, jų kitimo tendencijos ir šioms tendencijoms įtaką darantys veiksniai.