Savižudybių statistika
2013 / May / 05
Savižudybių statistika Lietuvoje, grafikas

2012 m. Lietuvoje savižudybių skaičius palyginus su 2011 m. sumažėjo 91 atveju. Pagal Higienos instituto Sveikatos informacijos centro parengto leidinio „Mirties priežastys 2012 (išankstiniai duomenys) duomenis 2012 m. Lietuvoje nusižudė 927 asmenys: 753 vyrai ir 174 moterys.

Pagal Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (HISIC) ir Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duomenis grafinę prezentaciją parengė Sveikatos ekonomikos centras.