Research

Pagrindiniai paminėtini projektai ir tyrimai, kuriuos įgyvendino, ar dalyvavo įgyvendinant, UAB Sveikatos ekonomikos centras.

 • Studija "Health Studies. Lithuania 2016. Importance of Health for Sustainable Growth of Economy", 2017.
 • Studija "Health Studies in Lithuania 2013: Health Sector Development and its Impact on National Economy", 2013.
 • Studija "Health Studies: Lithuania 2012. Convergence of European Health Systems", 2012.
 • Vykdytų sveikatos sistemos valdymo ir finansavimo reformų analizė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas, (2011 -  2012)
 • Finansų valdymo optimizavimas, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas (2011 - 2012 m.)
 • Sveikatos sistemos reformų analizės atlikimas, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas (2011 - 2012 m.)
 • Studija "Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams", 2011 m. Užsakė Etinių farmacijos kompanijų Atstovybių asociacija (EFA).
 • Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizės atlikimas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas, (2010 m.)
 • Studija "Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams", 2007 m. (pakartotinis tyrimas, papildytas). Užsakė Etinių farmacijos kompanijų Atstovybių asociacija (EFA).
 • Studija "Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams", 2006 m.. Užsakė Etinių farmacijos kompanijų Atstovybių asociacija (EFA).
 • Tarptautinis mokslinis pakaitinio priklausomybės nuo opioidų gydymo tyrimas, Pasaulinė sveikatos organizacija, 2003-2004
 • Farmacijos pramonės įmonių konkurencingumo didinimas, integruojantis į Europos Sąjungą, (2003, LR Ūkio ministerija) (projekto administravimas, ekspertinis darbas)
 • Sveikatos finansavimo ir sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo reformų socialinių-ekonominių pasekmių vertinimas, 2000
 • Socialinės apsaugos sistemos 13-oje šalių kandidačių. Lietuva. Studija. (2002, Europos komisijos projektas) (ekspertinis darbas)
 • VšĮ Druskininkų ligoninės veiklos analizė ir perspektyvos, 2002
 • Bendruomenės tarnybų tinklo rizikos grupių vaikams ir šeimoms Vilniaus modelio ekonominis vertinimas, 2002
 • Traumų ir nelaimingų atsitikimų ekonominis vertinimas, Nacionalinė sveikatos taryba, 2002
 • Privalomojo sveikatos draudimo plėtros 2000-2005 metais plano metmenys bei privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto pajamų ir išlaidų 2000-2010 metais prognozė, pagal sutartį su VLK, 2000.
 • Savivaldybių 1998 m. išlaidų analizė (ataskaita, 1999, LR Finansų ministerija) (ekspertinis darbas)
 • Socialinio draudimo mokesčių administravimas Lietuvoje, Sodra, 1997
 • Socialinio draudimo įmokų administravimo kokybės įvertinimas, Sodra,1996
 • Socialinės apsaugos politikos analizė, Pasaulio banko projektas. 1995 m.
 • Baltoji knyga ir socialinis draudimas, Pasaulio banko projektas. 1995
 • Lietuvos gyventojų pajamų, užimtumo ir socialinių išlaidų prognozė iki 2000 metų, Sodra, 1994