APŽVALGOS IR PUBLIKACIJOS

Per 1993 – 2012 laikotarpį SEC išleido virš 20 autorinių knygų ir kitų leidinių lietuvių ir užsienio kalbomis. Kaip vieni iš autorių SEC ekspertai prisidėjo išleidžiant 5 leidinius (4 iš jų anglų kalba), perskaitė daugybę pranešimų tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, buvo parengtos 4 SEC apžvalgos (elektroninės SEC publikacijos).

Didžioji dauguma leidinių ir perskaitytų pranešimų skirti sveikatos sektoriaus atstovams ar sveikatos sektoriaus problemoms besidominantiems asmenims. Dalis SEC leidinių naudojami kaip mokomosios priemonės ar papildoma literatūra studentams Vilniaus universitete, Mykolo Romerio bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetuose.

Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje (2010)
Išleista: 
2010
Išleido: 
Sveikatos ekonomikos centras
Išleista: 
2015 Rugpjūtis
Išleido: 
UAB "Sveikatos Ekonomikos Centras"
Skaičiai ramina – nuo kaimynų neatsiliekam.
Išleista: 
2010 sausio 18
Išleido: 
Verslo žinios
Į sveikatą ar už ligoninių skyrių uždarymą!
Išleista: 
2009 rugsėjo 24-30
Išleido: 
Lietuvos sveikata
Sveikatos sistemos pertvarka kelia abejonių.
Išleista: 
2009 liepos 23-29 d.
Išleido: 
Lietuvos sveikata, Nr. 29 (817)
Lietuvos ekonomika 2008-2009 metais: ar galime išvengti ekonomikos nuosmukio.
Išleista: 
2009 sausio 15-21
Išleido: 
Lietuvos sveikata
Socialinės apsaugos terminų žodynas., SEC, 1999
Išleista: 
1999
Išleido: 
Sveikatos ekonomikos centras
SEC APŽVALGA Nr.4 (2011)
Išleista: 
2011 Kovas
Išleido: 
UAB Sveikatos ekonomikos centras
SEC APŽVALGA Nr.3 (2011)
Išleista: 
2011 Sausis
Išleido: 
UAB Sveikatos ekonomikos centras
SEC APŽVALGA Nr.2 (2010)
Išleista: 
2010 Gruodis
Išleido: 
UAB Sveikatos ekonomikos centras
SEC APŽVALGA Nr.1 (2010)
Išleista: 
2010 Lapkritis
Išleido: 
UAB Sveikatos ekonomikos centras
Papildomas sveikatos draudimas., SEC, 2000
Išleista: 
2000
Išleido: 
Sveikatos ekonomikos centras
Išleista: 
1998
Išleido: 
UAB Sveikatos ekonomikos centras
Health Systems of Central and Eastern Europe (2000)
Išleista: 
2000
Išleido: 
BASYS