APŽVALGOS IR PUBLIKACIJOS

Per 1993 – 2017 laikotarpį SEC išleido virš 25 autorinių knygų, vieną kolektyvinę monografiją ir kitų leidinių lietuvių bei užsienio kalbomis. Kaip vieni iš autorių SEC ekspertai prisidėjo išleidžiant 5 leidinius (4 iš jų anglų kalba), perskaitė daugybę pranešimų tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, buvo parengtos 5 SEC apžvalgos (elektroninės SEC publikacijos).

Didžioji dauguma leidinių ir perskaitytų pranešimų skirti sveikatos sektoriaus atstovams ar sveikatos sektoriaus problemoms besidominantiems asmenims. Dalis SEC leidinių naudojami kaip mokomosios priemonės ar papildoma literatūra studentams Vilniaus universitete, Mykolo Romerio bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetuose.