Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizės atlikimas
2010 / Balandis / 08
Skaičiavimai

2010 metų balandį–liepą Sveikatos ekonomikos centras įgyvendino projektą “Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizės atlikimas”, projektas buvo finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Analizėje, remiantis ES šalyse veikiančių papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo (PSSD) modelių duomenimis, įvertintas PSSD įvedimo Lietuvoje tikslingumas, jo pridėtinė vertė gyventojams ir paslaugų kokybei bei poveikis sveikatos sistemos finansavimo didinimui, pasiūlant alternatyvas ir pateikiant rekomendacijas dėl galimų PSSD modelių pasirinkimo, dėl PSSD įgyvendinimo Lietuvoje proceso, tinkamiausio laiko ir sąlygų PSSD plėtrai Lietuvoje, plėtros galimybių ekonominio nuosmukio laikotarpiu.

Projekto eigoje atlikta reprezentatyvi apklausa, siekiant išanalizuoti, koks procentas Lietuvos gyventojų yra apsidraudę šiuo metu egzistuojančiu PSSD, koks jų procentas ir kokio dydžio sutiktų mokėti PSSD įmokas bei kokias paslaugas norėtų apmokėti iš PSSD. Remiantis atlikta analize Sveikatos apsaugos ministerija parengė Papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo koncepcijos projektą. Koncepcijos tekstą bei suinteresuotųjų ir atsakingų institucijų pastabas galima surasti LRS dokumentų bazėje. (Ataskaita) (Gydytojų žinios 1;2) (SEC APŽVALGA NR.1)

Su šia tema susiję SEC darbai ir publikacijos

  • Projekto “Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizės atlikimas” ataskaita
  • Lietuvos respublikos vyriausybė nutarimo „Dėl papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo koncepcijos patvirtinimo“ projektas
  • SEC APŽVALGA Nr.1. Dėl papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo, 2010 m. lapkritis
  • Straipsnis. Mūsų nuomonės: Papildomasis savanoriškasis sveikatos draudimas. Gydytojų žinios, 2010 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 15-16 (501) (1, 2)
  • Papildomas sveikatos draudimas. Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 2000. ISBN 9986-806-08-9.
  • Pagalba rengiant papildomojo (savanoriško) sveikatos draudimo rekomendacijas Lietuvoje 1998, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas, Phare Framework Health.