Pasitikėjimas institucijomis ir vieni kitais
2013 / Kovas / 07
Vienybė, daug skirtingų specialybių žmonių rankų susikabinusių

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ Sveikatos ekonomikos centro prašymu į standartinį reprezentatyvios gyventojų apklausos klausimyną 2013 m. vasarį įtraukė papildomą klausimą: „Ar apskritai, Jūsų manymu, dauguma žmonių galima pasitikėti, ar reikia būti labai atsargiu, kai turi reikalų su žmonėmis?“

Sveikatos ekonomikos centras pagal 2013 m. vasarį Lietuvos ryto ir Vilmorus atliktos apklausos duomenis parengė prezentaciją. Joje pateikiamas atsakymų į anksčiau minėtą klausimą grafinis vaizdas ir, palyginimui, tos pačios apklausos atsakymų apie pasitikėjimą institucijomis grafinis vaizdas. Iš pateiktų duomenų matyti, kad dauguma Lietuvos gyventojų nepasitiki vieni kitais, dar mažiau jie pasitiki bankais, teismais, prokuratūra, Seimu ir partijomis.

Su šia tema susiję SEC darbai ir publikacijos:

  • Černiauskas, Gediminas; Černiauskas, Nerijus; Kalėdinė, Ramunė; Grabauskas, Vilius; Jankauskienė, Danguolė; Buivydas, Romualdas; Kumpienė, Janina; Sužiedelytė, Ona; Panovas, Igoris; Kairys, Irvinas; Kairys, Jonas. Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje : [kolektyvinė monografija] / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Sveikatos ekonomikos centras, 2010. 408 p. : iliustr, lent. ISBN 9789955562757.
  • SEC APŽVALGA Nr.2. Pasitikėjimas, kaip socialinis kapitalas, 2010 m. gruodis
  • Skyrius Ar pasitikime sveikatos sistema ir medikais?