JPSPP projekto partnerių darbinis susitikimas Rokiškyje
2014 / Rugsėjis / 19
Rokiškis

Pirmas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) teikimo modelio projekto, finansuojamo pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 "Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos" priemonę, darbinis susitikimas įvyko 2014 m. rugsėjo 17 d. Rokiškio PASPC, Rokiškyje. 

Susitikime dalyvavo projekto vykdytojas - UAB „Sveikatos ekonomikos centras“, bei partneriai iš Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (SMLPC), Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (Rokiškio PASPC) bei Rokiškio r. visuomenės sveikatos biuro (Rokiškio r. VSB). 

Posėdis įvyko 13:30 val., Rokiškio PASPC, Juodupės g. 1A.

Posėdžio darbotvarkėje numatyta svarstyti ir svarstyti šie klausimai:

  1. Dėl JPSPP teikimo modelio koncepcijos, jo kūrimo ir diegimo metodologijos aptarimo, Jaunimo sveikatos portalo funkcijų pristatymo
  2. Dėl projekto veiklų ir techninių užduočių projekto vykdytojui ir partneriams aptarimo.

  3. Dėl projekto viešinimo strategijos ir reikalavimų pristatymo. 

 

YFHS project partners working meeting in Rokiskis

09/19/2014 - 16:38

The first Youth-friendly health services (YFHS) delivery model creation project financed through the 2009-2014 Norwegian mechanism program No. LT11 “Initiatives for public health” program, working meeting occurred on the 17th of September 2014 in Rokiskis.

The participants of the meeting included the project executor- Health economics centre, and project partners from the Health training and disease prevention centre, Rokiskis primary health care centre, as well as the Rokiskis Public health bureau.

  • The meeting occurred at 13:30 in the Rokiskis primary health care centre, Juodupes street 1A.
  • The meeting agenda was set to and touched on these subjects:
  • YFHS provision model concept, its creation, implementation and discussion of the methodology behind it, presentation of the youth health internet platform.
  • DIscussion of the project activities and technical tasks for the project executor and partners.
  • Publicising strategy of the project and presenting its’ needs