Vizitas į Utenos VSC
2014 / Spalis / 31
Utena

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) teikimo modelio projekto, finansuojamo pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 "Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos" priemonę, vykdymo eigoje 2014 m. spalio 30 d. nuvykta į Utenos vizuomenės sveikatos centrą, su tikslu susipažinti su 2005 m. diegto jaunimo sveikatos modelio ir Utenos Visuomenės sveikatos centro (toliau Utenos VSC) patalpose įkurto Jaunimo sveikatos centro veiklos rezultatais.

Susitikime dalyvavo projekto vykdytojas - UAB „Sveikatos ekonomikos centras“ (toliau SEC), Utenos VSC atstovai, bei atstovai iš projekto partnerių Sveikatos mokymų ir ligų precencijos centro (SMLPC) bei Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuro (toliau Rokiškio r. VSB).

Susitikimo metu pasidalinta patirtimi, JPSPP vykdytojai su Utenos VSC atstovais aptarė tokius klausimus, kaip vykdyto projekto tikslinės auditorijos amžiaus grupių, paslaugų teikimo asmeniškumo lygio, dažniausiai besikreipiančių tikslinės auditorijos atstovų domėjimosi sričių, internete pateikiamos informacijos patikimumo problematikos, tarpsektorinio bendradarbiavimo, ryšių su visuomene, jaunimo užimtumo skatinimo, koordinacijos centrų lokacijos ir kt. klausimus.

Trip to Utena Public health centre for the purpose of getting insight into the results of their work

10/31/2014 - 17:51

In the process of carrying out the Youth-friendly health services (YFHS) delivery model creation project financed through the 2009-2014 Norwegian mechanism program No. LT11 “Initiatives for public health” program, a trip was made on the 30th of October 2014 to the Utena Public health centre (Utena PHC) with the purpose to become familiar with the youth health model launched in 2005 and the Utena Public health centre run services practice results.

The participants of the meeting included the project executor- Health economics centre, Utena PHC representatives, project partner representatives from the Health training and disease prevention centre as well as Rokiskis Public health bureau.

Past experience was shared during the meeting, YFHS executors together with Utenos PHC representatives discussed questions such as the past projects’ target audience, the level to which services are provided on a personal level, the areas for consultation most frequently engaged in by the target age group, problems arising from the legitimacy of online information, cross sector cooperation, communications with the public, coordinating centres locations and other questions.