Pristatyti pirmojo projekto etapo rezultatai
2015 / Kovas / 21

15 Balandžio, 2015 Vilniuje esančiame EuropaCity Hotel viešbutyje įvyko ataskaitinė konferencija, kurios metu projekto vykdytojai ir partneriai pristatė „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimo“ (JPSPPM) projekto pirmojo etapo rezultatus, apžvelgė modelį bei aptarė projekto ateities planus.

Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. UAB Sveikatos ekonomikos centras kartu su partneriais įgyvendina „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimo“ projektą, finansuojamą pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę. Pagrindinis projekto tikslas - sukurti ir Lietuvoje įdiegti 14-29 m. amžiaus jauniems žmonėms palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelį, kurio funkcija – paslaugų teikimo algoritmų pagalba į vieningą tinklą apjungti jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir, gerinant jų bendradarbiavimą, teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas taip užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą.

Projektas įgyvendinamas trimis etapais: JPSPP modelio sukūrimas (1), JPSPP modelio bandomasis įgyvendinimas Rokiškio rajono savivaldybėje (2) bei kitų savivaldybių, pageidaujančių įgyvendinti JPSPP modelį, konsultavimas (3). Šiuo metu yra baigtas pirmasis projekto įgyvendinimo etapas ir pristatomi šio etapo rezultatai – sukurtas JPSPP modelis.

Konferencijoje pasisakė tiek projekto vykdytojo UAB „Sveikatos ekonomikos centras“ atstovai, projekto partneriai: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atstovai, Rokiškio raj. visuomenės sveikatos biuro atstovai, Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro atstovai, Vilniaus Universiteto atstovai, Sveikatos žurnalistų asociacijos atstovai, įvairių jaunimo interesus atstovaujančių organizacijų atstovai. Konferencijoje apžvelgtas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų poreikis Europos ir šalies kontekste, aptartas modelio reikalingumas, pristatytas pats modelis, kuriamo sveikatos portalo maketas bei išgirsta jaunimo poreikius atstovaujančių organizacijų, prisijungsiančių prie projekto valdymo ir įgyvendinimo, pozicija. 

Modelio aprašas

Results of the first stage of the YFHS project have been presented at the interim report conference

04/21/2015 - 12:23

Results of the first stage of the “youth-friendly health services model creation” project were presented by the project executors and partners on the 15th of April 2015 at the Europa City Hotel. This included an overview of the model and future plans.

From September 2014 the Health economics centre together with partners are carrying out a “Youth-friendly health services delivery model creation” project financed through the 2009-2014 Norwegian mechanism program No. LT11 “Initiatives for public health”. The goal of the project is to create and implement youth-friendly health services (YFHS) model for 14-29 year olds in Lithuania whose main function - through service delivery protocols (pathways) to combine into a single network existing health care services and improve cooperation among these to provide effective youth-friendly health services and ensure the reduction of inequalities in health.

The project consists of 3 stages:  development, validation, adaptation of YFHS model (1), pilot implementation of the model in the Rokiškis municipality (2) and consulting municipalities implementing the model in a later phase (3). At this point the first stage of the project is complete and it’s results are presented- the created YFHS model.

The conference included talks by the project executor “Health economics centre” representatives and project partners: Health training and disease prevention centre representatives, Rokiskis raj. public health bureau representatives, Rokiskis health centre representatives, Vilnius University representatives, Health journalist association representatives and various youth organisation representatives. The conference included an overview of the need for a youth-friendly health care project in the context of Europe and the country. The need for the model was discussed, the model and the model for the online platform were presented. Furthermore, the position of organisations representing youths needs who will be involved in implementing the project was heard.

Image removed.JPSPPM_ps_20150415.pdf