JPSPP modelio įgyvendinimo mokymai Rokiškio r. savivaldybėje
2016 / Sausis / 28
JPSPP modelio įgyvendinimo mokymai Rokiškio r. savivaldybėje

UAB „Sveikatos ekonomikos centras“ įgyvendindamas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“, JPSPP modelį įgyvendinančioje Rokiškio r. savivaldybėje surengė mokymus, kurie vyko 2016 m. sausio 21 d. Rokiškio r. savivaldybės patalpose, Respublikos g. 94, Rokiškyje. Paskaitas skaitė Karilė Levickaitė (Psichikos sveikatos perspektyvos direktorė) ir dr. Aušra Širvinskienė (Vilniaus priklausomybės ligų centro direktoriaus pavaduotoja gydymo reikalams).

Mokymų metu Rokiškio r. savivaldybės specialistai iš skirtingų sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos ir teisėsaugos sektorių institucijų susipažino su motyvacinio interviu ir atvejo vadybos metodų principais bei jų taikymu organizuojant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Youth friendly health services delivery model implementation training in Rokiskis municipality

01/28/2016 - 00:00

The Health economics centre, implementing the Youth-friendly health services (YFHS) delivery model creation project financed through the 2009-2014 Norwegian mechanism program No. LT11 “Initiatives for public health” program, organised training in Rokiskis - the municipality implementing the YFHS model, which took place on the 21st of January 2016 at the Rokiskis municipality building, 94 Respublikos street, Rokiskis. Lectures were read by Karilė Levickaitė (Mental health perspective director) and Dr. Aušra Širvinskienė (Vilnius addiction centre vice-director of treatment)

During the training Rokiskis specialists from different health, education, social security and law enforcement sector institutions met with the motivational interview and case management method principals as well as their implementation in the provision of youth-friendly health services.