Pirmasis reformų dešimtmetis: sveikatos priežiūros sektorius socialinių-ekonominių pokyčių kontekste., SEC, 2000

Pirmasis reformų dešimtmetis: sveikatos priežiūros sektorius socialinių-ekonominių pokyčių kontekste

Ši kolektyvinė monografija yra pirmasis po nepriklausomybės atkūrimo stambus darbas apie socialinio sektoriaus raidą, parengtas nenaudojant užsienio fondų lėšų. Leidinyje apžvelgiami bendrieji 1991-2000 metų Lietuvos socialinės ekonominės raidos elementai, įvertinama Lietuvoje vykusių pokyčių įtaka gyventojų sveikatai ir sveikatos priežiūros sistemos valdymui. Daugiausia dėmesio skiriama sveikatos priežiūros vidinės struktūros tyrinėjimams politikos, išteklių, organizavimo, valdymo ir finansavimo aspektais.

Redaktorių kolegija:

Socialinių mokslų daktaras Gediminas Černiauskas
Socialinių mokslų daktaras Algis Dobravolskas
Socialinių mokslų daktarė Liubovė Murauskienė

 

Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 2000. ISBN 9986-806-09-7.