Ar valstybinio valdymo decentralizacija pagerins sveikatos priežiūrą Lietuvoje? (1995)

Ar valstybinio valdymo decentralizacija pagerins sveikatos priežiūrą Lietuvoje? (1995)

Konferencijos medžiaga. Leidinį paruošė Černiauskas, G.; Buivydas, R. Vilnius: PHARE, 1995.