Sveikatos priežiūros įstaigų apskaita (1996)

Sveikatos priežiūros įstaigų apskaita (1996)

Parengė Buivydas, R.; Černiauskas, G. PHARE sveikatos priežiūros reformos projektas. Vilnius: Sveikatos Ekonomikos Centras, 1996.