Sveikatos politikos analizė. “Privalomojo sveikatos draudimo plėtra Lietuvoje” (1999)

Sveikatos politikos analizė. “Privalomojo sveikatos draudimo plėtra Lietuvoje” (1999)

Gediminas Černiauskas, Markus Schneider. Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 1999. 57 p.

TURINYS

1. SANTRAUKA
2. ĮVADAS
3. METODOLOGINIS POŽIŪRIS
3.1 Sveikatos priežiūros sistemos analizė
3.2 Nuosavybės teisės
3.3 Atskaitomybė
3.3.1 Klinikin atskaitomybė
3.3.2 Finansin atskaitomybė
3.3.3 Valstybin atskaitomybė
3.4 Reikalavimai, kuriuos privalu tenkinti, norint tapti Europos Sąjungos nare
4. INSTITUCINĖ SĄRANGA
4.1 Įstatyminė bazė
4.1.1 Nuosavybės teisės
4.2 Nemokamai pacientui teikiamų paslaugų krepšelis
4.3. Savivalda ir demokratija
4.4. Tolimesnės reformos
4.4.1 Liberalusis modelis
4.4.2 Normatyvinis modelis
4.5. Santrauka
5. EKONOMINIS VYSTYMASIS
5.1 Sveikatos draudimo fondo finansavimas
5.2 Finansinis sveikatos draudimo pagrindas
5.2.1 Valstyb s biudžeto įmokos
5.2.2 Pajamų mokesčio dalis
5.2.3 Susijusių su pajamų mokesčiais PSDĮ administravimas
5.2.4 Socialinio draudimo įmokų dalis
5.2.5 PSDF finansinis stabilumas ir išteklių paskirstymas regionams
5.3. Kaštų ribojimas
5.3.1 Išlaidų dinamika
5.3.2 Kainodara
5.4. Dalyvavimas rinkoje ir konkurencija
5.5 Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reorganizavimas
5.6. Santrauka
6. Vidaus rinka ir sanglauda
6.1 Sveikatos priežiūra ES ribose
6.2 Apdraustųjų įmokos
6.3 Teritorinis finansinių išteklių paskirstymas
6.4. Santrauka
7. Institucinis pajėgumas
7.1. Įstatymų įgyvendinimas
7.1.1. Sveikatos priežiūros kokybė
7.1.2 Konkurencija
7.2 Valdymo kultūra
7.3. Galių suteikimas pacientams
7.3.1. Pacientų teisės
7.3.2. Seimo kontrolierius
7.3.3 Pacientų informavimas
7.4. Santrauka
8. Padėka
TURINYS