Socialinės apsaugos terminų žodynas., SEC, 1999

Socialinės Apsaugos Terminų Žodynas

Žodyną rengė: Angele, S. (grupės vadovė); Dobravolskas, A.; Keinys, St.; Murauskienė, L.; Sakalaitė R.; Steinmeyer, H. D. ES Phare Consensus projektas.

Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 1999. ISBN 9986-806-07-0.