Pranešimai konferencijose

  • Buivydas R., Černiauskas G. Projektas „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų poreikio, apimties, išteklių ir prieinamumo tyrimas 10-yje savivaldybių“. Pasvalio r. savivaldybės tyrimo pristatymas. Konferencija: Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija Pasvalio rajono savivaldybėje. Gerosios patirties sklaida. Pasvalys, 2012 m. gruodžio 14 d.
  • Černiauskas, G. Sveikatos technologijų vertinimas Lietuvoje: dabartis ir ateitis. Metinė konferencija: Sveikatos forumas “Sveikatą 2020 metams kuriame šiandien”. MRU, Vilnius, 2012 m. lapkričio 29-30 d.
  • Černiauskas, G. Sveikatos sistemos ekonomikos aktualijos ir sveikatos gerinimo perspektyvos. Mokslinė konferencija: Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos. MRU, Vilnius, 2012 m. spalio 24 d.
  • Buivydas R. Pasitikėjimas sveikatos priežiūra. Mokslinė konferencija: Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos. MRU, Vilnius, 2012 m. spalio 24 d.
  • Černiauskas, Gediminas; Buivydas, Romualdas. Sveikatos sistemos ekonomikos aktualijos ir sveikatos gerinimo perspektyvos // Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos : konferencija, 2011 m. spalio 26 d. MRU. [Vilnius : MRU], 2011. P. 1-15
  • Černiauskas, Gediminas. Transition to market economy: Lithuanian experiences and lessons to be learned // Istanbul Conference of Economics and Finance : Halic Congress Center : May 20-21, 2011 (ICEF 2011). Istanbul : Fatih University, 2011. P. 1.
  • Černiauskas, Gediminas. Quality of Health Care: health economics versus health politics // 23rd EAHM Congress / The Swiss Association of Hospital Managers (SVS) ; European Association of Hospital Managers (EAHM). [Zurich : EAHM], 2010. p. 1-26
  • Černiauskas, Gediminas [Cerniauskas, Gediminas]. Quality of health care: health economics versus health politics // Roadmap to top quality : 23th congress of the European Association of Hospital Managers, 2010, Zurich. Zurich : European Association of Hospital Managers, 2010. P. 1.
  • Buivydas R. Skubios medicinos pagalbos problemos ir galimos reformos. Konferencija: Medikams aktualūs teisės ir praktikos klausimai. Vilnius, 2009 m. spalio 9 d.
  • Černiauskas, Gediminas; Buivydas, Romualdas. Pusiausvyros sveikatos sektoriuje modeliavimas patirties, sukauptos odontologinių paslaugų rinkoje, pagrindu // Odontologų rūmų žinios : ketvirtinis žurnalas / Lietuvos Respublikos odontologų rūmai. Vilnius : Lietuvos Respublikos odontologų rūmai. ISSN 1822-2501. 2009, Nr. 3(18) (rugsėjis), p. 18-19 : iliustr.