SEC APŽVALGA Nr.2 (2010)

SEC APŽVALGA Nr.2 (2010)

SEC APŽVALGA Nr.2. Pasitikėjimas, kaip socialinis kapitalas, 2010 m. Gruodžio mėn.

Filosofas Francis Fukuyama pasitikėjimą apibrėžia kaip “socialinį kapitalą”. Jis teigia, kad stipriu vidiniu pasitikėjimu pasižyminčios bendruomen÷s, visuomenės ir organizacijos turi žymiai didesnes sėkmės galimybes nei tos, kuriose pasitikėjimo nėra. Pasitikėjimas ypač svarbus sudėtingose sunkiai prognozuojamose situacijose, nes jis gali pakeisti racionaliai kuriamas, dažnai brangiai kainuojančias, o kartais ir nepatikimas prognozes. O
nepasitikėjimas, atvirkščiai, - didina žmogiškųjų išteklių kaštus (poreikį), brangina visuomeninės sistemos funkcionavimą. Kai trūksta informacijos sprendimui priimti, nepasitikėjimas gali sukelti net visišką asmeninių ar visuomeninių veiksmų paralyžių1. Jei visuomenėje sumenksta pasitikėjimas, o tuo pačiu ir saugumo jausmas, daugėja susiskaldymo (vyksta dezintegracija) - visuomenė tampa nebe sociumu, o izoliuotų ir įsibaiminusių
individų visuma.
Labai svarbu, kad piliečiai pasitikėtų valstybe ir pagrindinėmis jos institucijomis, nes objektyviai įvertinti, ar gerai valdžia tarnauja žmonėms, labai sunku. Iš visuomen÷s požiūrio į valdžią ir jos institucijas galima spręsti, ar žmonės tiki tuo, ką daro ir kalba politikai, kiek aktyviai ir noriai jie sutinka prisidėti prie valdžios siūlomų idėjų įgyvendinimo.