SEC Apžvalga Nr.5: dėl LSP

SEC Apžvalga Nr.5, rugpjūtis.

Lietuvos sveikatos programa kaip Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimo įrankis. 
Apžvalgoje siekiama palyginti Pirmosios LSP ir Antrosios LSP tikslų ambicingumą bei turimų statistinių duomenų pagrindu įvardinti Antrosios LSP įgyvendinimo rezultatyvumą šios programos veikimo pradžioje. Atsižvelgiant į tai, kad statistiniai duomenys apie Antrosios LSP įgyvendinimą bus prieinami tik nuo 2016 metų vidurio, rezultatyvumo vertinimas atliktas, matuojant faktinių duomenų atitikimą Antrosios LSP projekto siekiniams. Tiek Pirmoji LSP, tiek antroji LSP numato priemones sveikatai pagerinti bei sveikatos lygio pakėlimo siekinius, pagrindinai matuojamus mirtingumo rodikliais. Pažymoje analizuojami laukiamos vidutinės būsimo gyvenimo trukmės bei dėl mirtingumo sumažėjimo išsaugotų gyvybių rodikliai.