Tinklaraštis
2019-05-23

Įvertinus labai ribotas Lietuvos sveikatos sistemos finansines galimybes, akivaizdu, kad reikia ne su kiekviena nauja Seimo kadencija vis iš naujo „reformuoti ir efektyvinti“ sveikatos sistemą, o aiškiai pasirinkti svarbiausius strateginius sveikatos, bet ne vien tik sveikatos sistemos tikslus ir jų laikytis nepriklausomai nuo politinių pasikeitimų. Naujosios politinės jėgos turėtų ne vis iš naujo formuluoti naujus tikslus ir aiškinti, kaip reformuoti sistemą, o siūlyti, kaip jau pasirinktus strateginius sveikatos tikslus įgyvendinti. Tokie strateginiai sveikatos sistemos tikslai jau yra suformuluoti Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. strategijoje, kuri buvo pradėta rengti dar 2011 m., o patvirtinta 2014 m. 

2019-04-26

Pagal Konstituciją Lietuvos piliečiai savo aukščiausią suverenią galią vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovus. Objektyviai nustatyti, kaip gerai valdžia tarnauja žmonėms, dažnai gana sunku, todėl labai svarbus yra pasitikėjimo valstybe ir jos pagrindinėmis institucijomis įvertinimas. Toks pasitikėjimas atspindi, kiek šalies gyventojai tiki tuo, ką daro ir kalba politikai ir kiek aktyviai bei noriai visuomenė sutinka prisidėti įgyvendinant valdžios siūlomus planus.

2019-04-04

Po nepriklausomybės atkūrimo šalyje buvo vykdoma privatizacija, pertvarkoma teisinė sistema, plėtojama demokratija, vyko liberalios visuomenės modelio idėjų sklaida ir diegimas. Kaip šios permainos paveikė sveikatos sektorių? Kodėl Lietuvos sveikatos apsaugos sistema nuolat kritikuojama ir kas kritikams užkliūva – ar sistema nepakankamai finansuojama, ar neefektyviai naudojamos ir skirstomos lėšos? O gal paprasčiausiai Lietuvos, kaip, beje, ir kitų šalių, visuomenės sveikatinimo poreikiai ir lūkesčiai neatitinka realių šalies galimybių?

Puslapiai